Hệ #giáo #nêm thay thế giáo H trong công tác bao che, thao tác
🍉🍉
Kích thước #thanh #giằng#mâm#thang tiêu chuẩn cho hệ giàn giáo nêm bao che đã được sản xuất số lượng lớn tại Bách Nhân Việt

🍓🍓🍓KH có nhu cầu vui lòng Liên hệ
Phòng kinh doanh: 0886.262.299

 

0886.262.299